Advertisement

การท่องเที่ยววิถีธรรมชาติมีข้อควรคำนึงที่สำคัญว่า “ห้ามหยิบจับธรรมชาติเพราะอาจเป็นการทำลายได้” เสมือนสุภาษิตว่า “ดูแต่ตามืออย่าต้องของจะเสีย” เพราะวัฏจักรของธรรมชาติจะหมุนเวียนเพื่อเติบโตและกำจัดจุดอ่อนด้วยตนเอง การที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องอาจทำลายวัฏจักรเหล่านั้นอย่างง่ายดาย การเที่ยวน้ำตกโกรกอีดก ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ก็ควรยึดคตินั้น เพื่อรักษาธรรมชาติที่สวยงามให้มีอายุยืนยาวเป็นที่ชื่นชมของคนรุ่นหลังต่อไป

น้ำตกโกรกอีดก อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.18 (เจ็ตคต) ณ จังหวัดสระบุรี ติด 1 ใน 10 อันดับน้ำตกที่สูงสุดในภาคกลาง น้ำตกโกรกอีดกมีความสูงราย 350 เมตร ประกอบด้วยน้ำตกทั้งหมด 8 ชั้น แต่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางสู่ชั้นที่ 7 เป็นจุดสุดท้าย เพราะการเดินสู่ชั้นที่ 8 ค่อนข้างสูงชันซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วย เจ้าหน้าที่จึงไม่อนุญาตให้เดินทางสู่ชั้น 8 ของน้ำตกโกรกอีดก การท่องเที่ยวน้ำตกแห่งนี้ต้องเตรียมใจให้พร้อมว่าไม่สุขกายแน่นอน ด้วยระยะทางที่ต้องเดินเท้าไม่น้อยกว่า 4 กิโลเมตรเพื่อพิชิตชัย ร่างกายต้องมีความพร้อมพอสมควรเพื่อตัดปัญหาอื่นที่อาจตามมาได้

แม้อุปสรรคสำหรับการเที่ยวน้ำตกโกรกอีดกจะลำบากเพียงใด นักท่องเที่ยวส่วนมากยินดีเพื่อพิชิตความสูงของน้ำตกแห่งนี้ เพราะทิวทัศน์ธรรมชาติตลอดเส้นทางเดินป่าเป็นเหมือนรางวัลที่มอบให้ตลอดการเดินทาง ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และพันธุ์พืชที่เติบโตบริเวณน้ำตกโกรกอีดกอาจทำให้คุณได้พบกับสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเติบโตในประเทศไทยได้ เช่น เห็ดฝรั่งเศส “เห็ดแชมเปญ” ที่เติบโตตามเส้นทางแห่งนี้

การพิชิตจุดสูงสุดของน้ำตกโกรกอีดกสามารถพิชิตภายในวันเดียวหรือพักค้างแรมก็ดี คุณสามารถเลือกตามสะดวกได้เลย การเที่ยวทั้ง 2 แบบ มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน คือ

– การเที่ยวในหนึ่งวันจบ คุณจะมีเวลาเหลือพอสมควรสำหรับการเยือนจุดท่องเที่ยวอื่นบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หรือเลือกน้ำตกโกรกอีดกเป็นอีกหนึ่งจุดที่ควรเที่ยวในทริปของคุณ

– การอ้างแรม 2 วัน 1 คืน คุณจะมีเวลาเล่นน้ำจากธรรมชาติอย่างเต็มที่ แต่มีค่าใช้จ่ายอื่นตามมา อาทิ การจ้างคนแบกสัมภาระลงจากน้ำตก และต้องจอดรถยนต์ไว้ยังจุดที่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าด้วย

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here