Home Tags จังหวัดสระบุรี

Tag: จังหวัดสระบุรี

อิ่มเอมกับสายน้ำที่ น้ำตกตาดหินยาว

นอกจากความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่หาได้ยากแล้ว ‘อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่’ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างโลกภายนอกป่าและภายในป่าได้อย่างลงตัว ให้คนเมืองทั้งหลายได้สัมผัสธรรมชาติที่เหลือน้อยลง ได้อิ่มเอมกับผืนป่าสีเขียว ‘ปอดของประเทศ’ เขาใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดถือเป็นการแบ่งโซนสถานที่ท่องเที่ยวให้เดินทางอย่างสะดวกตามระยะใกล้เคียง น้ำตกตาดหินยาว เป็นจุดท่องเที่ยวด้านทิศใต้ของเขาใหญ่ ความสูงประมาณ 300 เมตร เป็นรองน้ำตกโกรกอีดก ณ จังหวัดสระบุรี น้ำตกตาดหินยาว อยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ. 10 (ประจันตคาม) น้ำตกแห่งนี้เดินทางด้วยเท้าสะดวกกว่าน้ำตกโกรกอีดกเพราะความลาดชันต่ำกว่า แต่มีห้วยของลำธารและกระแสน้ำให้เกิดความสนุกของทริปนี้ การเดินทางสู่น้ำตกตาดหินยาวเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว เพราะผืนป่าตลอดเส้นทางเดินเท้าช่วยสร้างความร่มรื่นและความลาดชันนำจึงเหมาะกับทุกเพศทุกวัย...

น้ำตกโกรกอีดก 1 ใน 10 น้ำตกที่สูง ณ ภาคกลาง

การท่องเที่ยววิถีธรรมชาติมีข้อควรคำนึงที่สำคัญว่า “ห้ามหยิบจับธรรมชาติเพราะอาจเป็นการทำลายได้” เสมือนสุภาษิตว่า “ดูแต่ตามืออย่าต้องของจะเสีย” เพราะวัฏจักรของธรรมชาติจะหมุนเวียนเพื่อเติบโตและกำจัดจุดอ่อนด้วยตนเอง การที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องอาจทำลายวัฏจักรเหล่านั้นอย่างง่ายดาย การเที่ยวน้ำตกโกรกอีดก ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ก็ควรยึดคตินั้น เพื่อรักษาธรรมชาติที่สวยงามให้มีอายุยืนยาวเป็นที่ชื่นชมของคนรุ่นหลังต่อไป น้ำตกโกรกอีดก อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.18 (เจ็ตคต) ณ จังหวัดสระบุรี ติด 1 ใน 10 อันดับน้ำตกที่สูงสุดในภาคกลาง น้ำตกโกรกอีดกมีความสูงราย 350 เมตร...