Home Tags จิมทอมป์สันฟาร์ม

Tag: จิมทอมป์สันฟาร์ม

พาเที่ยวไร่จิมทอมสัน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดอกไม้สีสวยสดนานาชนิด

ไร่จิมทอมสัน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 600 ไร่ บนเชิงเขาพญาปราบ ตำบลตะขบ ของอำเภอปักธงชัย จังหวัดนคราชสีมา จากจุดเริ่มต้นของการผลิตไข่ไหมเพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกร สู่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางเกษตรเชิงนิเวศที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และแสดงถึงวิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวอีสาน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้เข้าชมปีละครั้งในเดือนธันวาคม - มกราคมของทุกปี โดยภายใน "ไร่จิมทอมสัน" นักท่องเที่ยวจะได้พบกับวิธีการเกษตรแบบภาคอีสาน หมู่บ้านอีสาน ชมการแสดงศิลปะวัฒธรรมพื้นบ้าน การทำสิงของเครื่องใช้ด้วยวัสดุพื้นบ้าน...