Home Tags ท่องเที่ยวปากช่อง

Tag: ท่องเที่ยวปากช่อง

“ปากช่อง ที่เที่ยวใกล้กรุง” เมืองหน้าด่านสู่อีสาน

อำเภอปากช่อง เมืองหน้าด่านสู่ภาคอีสาน ปากช่องเป็นอำเภอหนึงของจังหวัดนครราชสีมาโดยมีเขตติดต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างเขาใหญ่ มีถนนมิตรภาพเป็นถนนหลักพาดผ่านตัวอำเภอ อำเภอปากช่องมีพื้นที่ขนาด 1.82 ล้าน ตร.กม มีประชากรประมาณ 192,000 คน ( อ้างอิง ณ 2557 ) อำเภอปากช่องเขตติดต่อตามนี้ - ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอมวกเหล็ก ของจังหวัดสระบุรี และอำเภอสีคิ้ว - ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอวังน้ำเขียว - ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอประจันตคาม...