Home Tags น้ำตกโกรกอีดก

Tag: น้ำตกโกรกอีดก

น้ำตกโกรกอีดก 1 ใน 10 น้ำตกที่สูง ณ ภาคกลาง

การท่องเที่ยววิถีธรรมชาติมีข้อควรคำนึงที่สำคัญว่า “ห้ามหยิบจับธรรมชาติเพราะอาจเป็นการทำลายได้” เสมือนสุภาษิตว่า “ดูแต่ตามืออย่าต้องของจะเสีย” เพราะวัฏจักรของธรรมชาติจะหมุนเวียนเพื่อเติบโตและกำจัดจุดอ่อนด้วยตนเอง การที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องอาจทำลายวัฏจักรเหล่านั้นอย่างง่ายดาย การเที่ยวน้ำตกโกรกอีดก ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ก็ควรยึดคตินั้น เพื่อรักษาธรรมชาติที่สวยงามให้มีอายุยืนยาวเป็นที่ชื่นชมของคนรุ่นหลังต่อไป น้ำตกโกรกอีดก อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.18 (เจ็ตคต) ณ จังหวัดสระบุรี ติด 1 ใน 10 อันดับน้ำตกที่สูงสุดในภาคกลาง น้ำตกโกรกอีดกมีความสูงราย 350 เมตร...