Home Tags ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่

Tag: ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่

ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่

ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ที่ต้องแวะมากราบไหว้ มาเที่ยวเขาใหญ่ทั้งที จะไม่แวะเคาระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองผืนป่าเหล่านี้อยู่อย่าง ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ก็คงจะเหมือนกับมาไม่ถึงเขาใหญ่อย่างแท้จริง เมื่อไปถึงหน้าศาลแล้ว ก็จะเห็นนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมาก ที่กำลังทำการกราบไหว้เจ้าพอเขาใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะยืนดูด้วยความสนใจเฉย ๆ เพาะบางคนไม่ได้กราบไหว้เพียงอย่างเดียว แต่ยังนำสิ่งของต่าง ๆ มาแก้บนตามความเชื่ออีกด้วย ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ? ตามประวัติของเจ้าพ่อเขาใหญ่ที่อยู่หน้าศาลได้ระบุว่า แต่เดิม ท่านชื่อ "จ่าง นิสัยสัตย์" รับราชการเป็นปลัดทหารของกองทัพไทยที่มีความสัตย์ซื่อต่อประเทศชาติเป็นมั่น ท่านมีความตรงไปตรงมา แม้ว่าลูกน้องที่เคยทำงานด้วยกันไปตั้งตัวเป็นโจรอยู่บนเขาใหญ่คอยตัดไม้ทำลายป่าแห่งนี้...