Home Tags อากาศวังน้ำเขียว

Tag: อากาศวังน้ำเขียว

วังน้ำเขียว ที่เที่ยวใกล้กรุง แหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก

วังน้ำเขียว อีกหนึ่งอำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ที่กลายเป็นจุดหมายปลายทางให้กับนักท่องเที่ยว ด้วยความที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯมากนัก จึงเป็นที่แรกที่ชาวเมืองกรุงจะนึกถึงเป็นที่แรกๆ ในการใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจช่วงวันหยุด อำเภอวังน้ำเขียว เดิมเป็นเพียงตำบล นับแต่ 1 เมษายน 2535 จึงถูกแยกออกมาตั้งเป็น อำเภอวังน้ำเขียว มีพื้นที่ 1.12 ล้านตร.กม มีประชากรประมาณ 42,000 คน ( อ้างอิงปี 2557 ) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหุบเขาสลับทุ่งโล่ง และอากาศหนาวเย็นตลอดปี...