Home Tags เหวนรก

Tag: เหวนรก

น้ำตกเหวนรก เขาใหญ่

น้ำตกเหวนรก ชื่อออกจะดูน่ากลัวไปสักนิด สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างน้ำตกเหวนรก น้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บริเวณอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยอุทยานนี้ฯ มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา, ปราจีนบุรี, นครนายก และสระบุรี น้ำตกเหวนรก เป็นน้ำตกที่มีแหล่งที่มาจากคลองท่าด่าน และลำธารเล็ก ๆ อีกหลายสายที่ไหลมารวมกัน แบ่งออกเป็น 3 ชั้นใหญ่ ๆ ที่มีความสูงรวมกันเกือบ...