Advertisement

แก่งหินเพิง อยู่ที่ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี การเดินทางมา สามารถเดินทางได้หลายเส้นทางทั้งทางปราจีนบุรี หรือมาจากตัวเมืองนครราชสีมาก็ทำได้ โดยตัวแก่งหินเพลิงถือเป็นที่เที่ยวเขาใหญ่อันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ลักษณะโดยรอบจะเป็นแก่งหินมีน้ำตลอดทั้งปี สองข้างแก่งจะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นตลอดทาง

แก่งหินเพิง เป็นแก่งหิน ที่อยู่ตอนปลายสุดของแม่น้ำใสใหญ่ ตั้งอยู่ในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ขญ.9 (ใสใหญ่) อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

สถานที่สำคัญบริเวณแก่งหินเพิง

สำหรับการเดินทางเพื่อทำกิจกรรม โดยปกติเมื่อขับมาถึงทางเข้า หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ หรือ ขญ.9 จำเป็นต้องเดินเท้า เพื่อขึ้นไปยังต้นน้ำเป็นระยทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที นักท่องเที่ยวควรเตรียมพร้อมด้านสภาพร่างกายมาด้วย โดยมีค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ใหญ่คนละ 20 บาท

โดยการล่องจะใช้เรือยางล่องตามน้ำลงมาโดยผ่านแต่ละแก่งดังนี้ แก่งวังบอน แก่งลูกเสือ แก่งวังไทร และแก่งสุดท้าย แก่งงูเห่า รวมระยะทางที่ล่องลงมาคือ 2 กิโลเมตรและใช้เวลากิจกรรมประมาณ 2 ชั่วโมง

บรรกาศการล่องแก่งที่แก่งหินเพิง ในช่วงน้ำหลากของแต่ละปี

ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือระหว่างเดือน กรกฏาคม – ตุลาคม ของทุกปีเนื่องจากจะมีปริมาณน้ำหลากซึ่งเหมาะกับการล่องแก่งเป็นอย่างยิ่ง โดยหากช่วงไหนที่ปริมาณน้ำน้อยจะทำให้ระหว่างล่องแก่ง เรือจะติดระหว่างเกาะแก่งได้

ในช่วงปริมาณน้ำลดหรือมีน้ำน้อย แก่งหินเพลิงยังใช้เป็นสถานที่ศึกษาธรรมชาติเชิงธรนีวิทยาอีกด้วย และด้วยความรุนแรงของกระแสน้ำ ทำให้มีการกัดกร่อนของกระแสน้ำจนก่อให้เกิดหลุมลึก โดยมีชื่อเรียกว่า “กุมภลักษณ์” หรือ pothole

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here